طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

مدیر کل  پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در یک نگاه

 

معرفی مدیر کل پژوهش و فناوری                                                                                                                                                                                                                                       

نام و نام خانوادگی: آرش بوچانی

تحصیلات:  دکترای فیزیک

پست الکترونیکی: 

شماره تماس: 08337243181  داخلی  2633

  

 

 مديريت امور پژوهشي بازوي اجرايي به منظور ساماندهي و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه است. که با هدف فراهم نمودن بستر تحقیق و پژوهش جهت اعضای هیأت علمی و دانشجویان فعالیت خود را از سال 1375 در واحد کرمانشاه آغاز نموده است.

نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های تعیین شده پژوهشی ، حمایت از تألیف و ترجمه کتاب، شرکت اعضای هیأت علمی در کنفرانسهای معتبر خارجی و داخلی و برخورداری اساتید واحد از فرصت های مطالعاتی به عنوان بخشی از وظایف این مدیریت می باشد. همچنین نظارت بر برگزاری مستمر شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه نیز در این بین از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از ابتدای تأسیس تا کنون بر عهده 4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوده است:

جناب آقای کیومرث شهبازیان از سال 1375- 1377 ، جناب آقای دکتر سهیل کبرایی از سال 1377 - 1382 ، جناب آقای دکتر بهروز راسخی از سال 1382 - 1391 ، جناب آقای دکتر مجید فرهیان 1392- 1391 ،جناب آقای دکتر بهروز راسخی از سال 1392-1396 و ازسال 1396  تا مهر 1398 آقای دکتر علی مهراس مهرابی .

در حال حاضر آقای دکتر آرش بوچانی مدیریت امور پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه را عهده دار هستند. و  همچنین عضو هیأت علمی تمام وقت گروه فیریک می باشند که از مهر ماه 98 مسئولیت امور پژوهشی دانشگاه را برعهده گرفته اند.

جهت مشاهده رزومه ایشان اینجا کلیک نمایید.

ارتقاء فعالیت های پژوهشی ، افزایش کیفیت و جهت گیری پژوهش به سمت تولید ثروت به عنوان مهمترین اهداف مدیریت پژوهش و فناوری واحد می باشد .

 اهم وظايف مديريت پژوهشي به شرح ذيل است:

  • دبير شوراي پژوهشي و پيگيري اجراي مصوبات شورا.
  • ايجاد زمينه ارتباط با ساير مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي.
  • دبير شوراي انتشارات و پيگيري اجراي مصوبات شورا.
  • نظارت بر اجرای سیاست های پژوهشی دانشگاه.

 


 

 

 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی