طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

دفتر امور پژوهش و فناوری دانشکده علوم پایه

 

 

 دفتر امور پژوهش و فناوری دانشکده علوم پایه زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اداره می گردد.

 مديريت امور پژوهش و فناوری بازوي اجرايي به منظور ساماندهي و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشي دانشکده است. که با هدف فراهم نمودن بستر تحقیق و پژوهش جهت اعضای هیأت علمی و دانشجویان فعالیت خود را از سال 1392 در دانشکده علوم پایه آغاز نموده است.

نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های تعیین شده پژوهشی در دانشکده، شرکت اعضای هیأت علمی در کنفرانسهای معتبر خارجی و داخلی به عنوان بخشی از وظایف این مدیریت می باشد. همچنین نظارت بر برگزاری مستمر شورای پژوهش و فناوری دانشکده نیز در این بین از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از ابتدای تأسیس تا کنون بر عهده افراد ذیل بوده است:

آقای دکتر عبدالرضا روشنی 1392، از فروردین 1393 تا بهمن 1393 آقای فرهاد گل محمدی، از بهمن 1393 تا بهمن 1394 آقای دکتر سعید روشنی مدیریت امور پژوهش و فناوری دانشکده علوم پایه را عهده دار بوده اند. در حال حاضر خانم دکتر شیما علایی به طور مشترک مدیرت پژوهش دانشکده علوم پایه و دانشکده کشاورزی را بر عهده دارند.

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی