طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

  • بخشنامه های مرتبط:
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 عضویت اعضای هیات علمی دانشگاه  و مراکز پژوهشی در انجمن های علمی کشور 70/79023 94/10/19
2 متمم شیوه نامه انجمن های علمی کشور 73/69637 93/04/09
3 پیرو آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی 73/424444 92/12/26
4 شرح وظایف کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی 73/417449 92/12/19
5 شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی ، ادبی دانشجویی 73/457004 91/12/23
6 آیین نامه عضویت اعضای هیات علمی و واحد های دانشگاهی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی 73/229898 90/06/30
7 تاسیس انجمن های علمی اساتید 73/491438 89/12/11
  • فرم های مرتبط
ردیف عنوان فرم
1 اساسنامه انجمن
2 قراداد اجرای طرح پژوهشی
3 پرسشنامه طرح پژوهشی
4 درخواست عضویت در انجمن های علمی، ادبی و هنری
5 براورد هزینه
6 درخواست برگزاری برنامه های انجمن های علمی، ادبی و هنری
7 معرفی سخنران جهت برگزاری  برنامه های انجمن
8 فرم 7 و 8

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی