طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از ابتدا تا اکنون

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مدت مسئولیت
1

دکتر عبدالحمید پاپ زن

ترویج کشاورزی 1378-1380
2

دکتر فرامرز ملکیان

تکنولوژی آموزشی 1380-1385
3

دکتر مهدی روز رخ

زراعت 1385-1389
4

 

دکتر مصیب ناصری

فیزیک 1389-1391
5

دکتر حمید خانیان

ادبیات فارسی 1392
6

دکتر محمد مهدی جوکار

علوم باغبانی 1392 تا 1396
7
دکتر علی مهراس مهرابی
مهندسی کشاورزی 1396 تا 1398
8
دکتر آرش بوچانی
فیزیک از سال 98

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی