طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه جدید طرحهای پژوهشی 70/31304 94/05/19
2 دستورالعمل تدوین گزارش نهائی طرح  پژوهشی 73/369052 92/11/06
3 حق  الزحمه داوری طرح  پژوهشی 73/362041 92/10/30
4 بخشنامه تعهدارائه مقاله برای طرح های پژوهشی 73/266862 92/08/11
5 رسال یک نسخه پایان نامه  و گزارش نهایی طرح پژوهشی به مرکز اسناد و کتابخانه ملی  73/95231 92/04/01
6 منشور اخلاقی 73/118248 91/04/14
7 سخنرانی  مربوط به  ارائه نتایج طرح های پژوهشی 81/98250 91/03/31

 

  • بخشنامه های مرتبط با شرکت در سمینار های بین المللی
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 متمم بخشنامه شماره 73/38673 مورخه 93/02/24 70/59074 94/08/13
2 شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش ها بین المللی خارجی معتبر خارج از کشور 73/38673 93/02/24
3 ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس بین المللی خارج از کشور به صورت پوستر 73/97881 91/03/31

 

  • بخشنامه های مرتبط با شرکت در کنفرانس های داخلی
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های داخل کشور 73/477489 89/12/01

 

  • بخشنامه های مرتبط با تشویق مقالات
ردیف           عنوان بخشنامه               شماره        تاریخ    
1 امتیاز ویژه برای حمایت انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی 70/70362 94/09/18
2 به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار 70/22598 94/04/08
3 تشویق مقالات و آدرس دهی 70/81248 93/09/01
4 شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی - متمم بخش نامه 87/352676 87/25426 93/02/10
5 شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی 78/352676 92/10/22

 

  • بخشنامه های مرتبط با فرصت مطالعاتی و شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 بخشنامه فرصت مطالعاتی 70/4078 95/01/25
2 شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور 73/302817 89/07/27

 

  • بخشنامه های مرتبط با انجمن های علمی
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 عضویت اعضای هیات علمی دانشگاه  و مراکز پژوهشی در انجمن های علمی کشور 70/79023 94/10/19
2 متمم شیوه نامه انجمن های علمی کشور 73/69637 93/04/09
3 پیرو آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی 73/424444 92/12/26
4 شرح وظایف کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی 73/417449 92/12/19
5 شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی ، ادبی دانشجویی 73/457004 91/12/23
6 آیین نامه عضویت اعضای هیات علمی و واحد های دانشگاهی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی 73/229898 90/06/30
7 تاسیس انجمن های علمی اساتید 73/491438 89/12/11

 

  • بخشنامه های مرتبط با دفتر ارتباط با صنعت
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 81/54705 88/02/23
  فرم قرادا داخلی طرح های برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 81/116417 90/04/12

 

ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 پشتيباني و تشويق از ثبت اختراعات دانشجويان و استادان دانشگاههاي ايران 81/60003 93/03/25
2 آیین نامه تکمیلی حمایت از اختراعات  و نوآوری های علمی، فنی و هنری در دانشگاه آزاد اسلامی 70/196825 89/05/26
3 آیین نامه اعلام دست آوردها و تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رسانه ها 87/206432 88/06/12
4 راهنمای ثبت اختراع در دانشگاه آزاد اسلامی کتاب بهار87

 

دیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه برگزاری و شرکت در مسابقات، نمایشگاه ها و جشنواره ها 81/103403 91/04/04

 

ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 81/200542 88/06/09

 

ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه کارآموزی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی    

 

ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزادد اسلامی 81/404397 92/12/07
2 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی