طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

شرکت های دانش بنیان

 

  • بخشنامه های مرتبط
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزادد اسلامی 81/404397 92/12/07
2 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها    

 

  • فرم مرتبط

 

ردیف عنوان فرم
1 فرم اولیه طرح های کسب و کار دانش بنیان(جدید)
2 پرسشنامه طرح فناورانه
3 اساسنامه شرکت تعاونی دانش بنیان‌‌ (لیست مدارک بعد از تصویب شرکت تعاونی دانش بنیان)
4 طرح کسب وکار- الگوی طرح کسب و کار

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی