طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

فهرست تفکیکی نشریات داخل کشور بر اساس دانشگاه

 • مجلات جعلی و بی اعتبار

(اساتید و دانشجویان محترم در چاپ مقالات، لیست مجلات غیر معتبر و جعلی  وزارتین  و دانشگاه آزاد اسلامی را مد نظر قرار دهند.)

 1. مجلات جعلی و بی اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی(1399/01/26)
 2. مجلات جعلی و بی اعتبار وزارت علوم(1396/12/21)                  
 3. سامانه فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت     
 •  مجلات معتبر 

دانشگاه آزاد اسلامی
 1. مجلات مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی (دی ماه 1397)
 2. سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی
 3. نشریات مربوط به بخشنامه 70/70362 سازمان مرکزی(اخرین اصلاحیه شهریور 97)
 4. فهرست نشریات علمی - پژوهشی حوزه های علمیه (جدید)
 5. فهرست نشریات معتبربین المللی و تخصصی علوم انسانی(ممکن است در طی زمان بعضی از نشریات نامعتبر شده باشند لطفا بررسی شود)
پایگاه اطلاعات علمی Clarivate Analytics
 1. JCR-2018
 2. AIF- MIF 2018
 3. JRK2017
 4. سامانه جستجوی مجلات نمایه شده در Clarivate Analytics
پایگاه علمی Scopus
 1. scopus-October 2019
 2. سامانه جستجوی مجلات نمایه شده درScopus
وزارت علوم
 1. سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم(برای مشاهده جزییات رتبه بندی نشریه به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO ) مراجعه شود)
 2. نشریات معتبر وزارت علوم(اردیبهشت 98)
وزارت بهداشت
 1.   سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت بهداشت(برای مشاهده جزییات رتبه بندی نشریه به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO ) مراجعه شود)

 • بخشنامه های مرتبط
ردیف           عنوان بخشنامه               شماره        تاریخ    
1 بخشنامه لیست مجلات غیر معتبر و جعلی وزارت علوم 195969/18/3 95/09/06
2 امتیاز ویژه برای حمایت انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی 70/70362 94/09/18
3 به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار 70/22598 94/04/08
4 تشویق مقالات و آدرس دهی 70/81248 93/09/01
5 شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی - متمم بخش نامه 87/352676 87/25426 93/02/10
6 شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی 87/352676 92/10/22
  فهرست مجلات و انتشارات جعلی  ونا معتبردانشگاه ازاد اسلامی  67574 98/10/22

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی