طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
اصالت سنجی پایان نامه ها کتابخانه دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

                                                                        آخرین بروز رسانی: 1397/04/04

         *لازم به ذکر است اساتید و دانشجویان محترم در چاپ مقالات؛ لیست مجلات غیر معتبر و جعلی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی را مدنظر قرار دهند.* 

  • مجلات معتبر
  1. ISI(2016)
  2. scopus(October 2017)
  3. نشریات معتبر وزارت علوم(اردیبهشت 1397)
  4. نشریات معتبر وزارت بهداشت(96/05/31)
  5. نشریات مربوط به بخشنامه 70/70362 سازمان مرکزی(اخرین اصلاحیه96/06/20)
  6. فهرست نشریات معتبربین المللی و تخصصی علوم انسانی
ردیف           عنوان بخشنامه               شماره        تاریخ    
1 بخشنامه لیست مجلات غیر معتبر و جعلی وزارت علوم 195969/18/3 95/09/06
2 امتیاز ویژه برای حمایت انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی 70/70362 94/09/18
3 به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار 70/22598 94/04/08
4 تشویق مقالات و آدرس دهی 70/81248 93/09/01
5 شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی - متمم بخش نامه 87/352676 87/25426 93/02/10
6 شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی 87/352676 92/10/22

 انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی سال 1397
International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی