طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

                                                       بخشنامه های مربوط به پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری

  عنوان بخشنامه شماره تاریخ
  اصلاحیه دستورالعمل اجرایی دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی 70/45705 97/08/10
  شیوه نامه دوره دکتری تخصصی Ph.D. رشته های غیر پزشکی(ورودی 96 به بعد) 30/52193 96/08/24
  افزایش فرصت برای ارائه مقاله تسویه حساب رساله دکتری 70/51910 96/08/23
  ارزیابی کیفی رساله دکتری 70/23767 96/04/25
  سامان دهی امور داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری 70/23766 96/04/25
  روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد 70/3786 96/01/28
  ساماندهی امور دفاع دانشجویان 70/24432 96/04/27
  صدور مجوز دفاع برای برخی رشته های خاص 70/1856 96/01/21
  کنفرانس های معتبر و نامعتبر    
  امتیاز ویژه برای حمایت از انتشارمجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی 70/70362 94/09/18
  بخشنامه کد پایان نامه دانشجویان مهمان 70/52894 94/07/23
  دستورالعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه و سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی 70/52694 94/07/22
  بخشنامه تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگان 70/40376 94/06/21
  آیین نامه پسا دکترا دانشگاه آزاد اسلامی 70/81591 93/09/02
  استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی 73/60101 93/3/25
  آیین نامه تعدادمجازراهنمایی ومشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد, دکترای حرفه ای ورساله های دکترای تخصصی 73/28996 93/3/15
  بخشنامه حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای 73/9081 93/1/25
  بخشنامه اخذ مجوز از دانشگاه مبدأ برای اعضای هیئت علمی 73/413641 92/12/17
  چگونگی اجرای بخشنامه 325681 مورخ 92/10/22 73/397158 92/11/30
  تفاهم نامه پژوهشی با اساتید راهنمای خارج از دانشگاه 73/390514 92/11/26
  بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای ورساله دکتری تخصصی 73/352681 92/10/22
  بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج ازپایان نامه ها ورساله ها 73/299920 92/09/09
  بخشنامه استادداورپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای 73/268559 92/08/12
  بخشنامه مشاوروداورممتحن (خارجی)پایان نامه های کارشناسی ارشدورساله های دکتری 73/152954 92/05/24
  بخشنامه ارسال یک نسخه ازپایان نامه های دانشجویان وطلاب وگزارش نهایی طرح های پژوهشی به مرکزاسنادوکتابخانه ملی ایران 73/95231 92/04/01
  نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها 73/34519 92/02/12
  عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر 73/212427 91/07/02

 

 

 

                                                                  

      0

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی